Zábava

Vyrábajte vianočné veci

S ochladením sa, v lepšom prípade s padajúcim snehom veru každý začne pomaly myslieť na Vianoce. Nedá sa ne zabudnúť. Žiaľ najviac nám ich do omrzenia pripomínajú rôzne reklamy. Obchody hneď po pamiatke zosnulých začnú hrať permanentne staré vianočné hity a lákať nás míňať peniaze na darčeky.
Áno – aj to je potrebné. Každý túži niečo nájsť pod stromčekom. Aspoň maličkosť !

vánoce

  • Nepreceňujme ale silu darčekov, nenaučme svoje deti to že Vianoce sú iba písanie listov Ježiškovi s dlhým predlhým zoznamom nepotrebných hračiek. Pokúsme sa naučiť ich, že Vianoce majú aj inú hodnotu. Iný rozmer.
  • Začnime spolu vyrábať vianočné ozdoby. Snehuliačikov, zvončeky, hviezdičky, anjelikov a kadejaké iné ozdoby, Zájdime do obchodu s kreatívnymi potrebami a nakúpme potrebné veci. Robme tieto ozdoby spolu. Rozprávajme sa. Tešme z prítomnosti. Dáme tým svojím deťom oveľa viac ako kúpou stopäťdesiatej hračky. Aj získame zároveň oveľa viac. Je to totiž proces obojstranne obohacujúci. Dozvieme sa tak o svojich deťoch oveľa viac a oni aj po rokoch s láskou budú spomínať na to, ako s rodičmi ozdoby. Túto pochodeň ponesú ďalej.
  • Nepečme iba my. Zapojme do pečenia medovníčkov aj do ich výzdoby aj naše deti. Že bude neporiadok, že múka bude všade okolo- v tejto chvíli to predsa nemôže vadiť. Tešme sa spolu s deťmi nad ich prvými cukrárenskými výrobkami. Väčšie deti nech pohľadajú na internete recepty na cukrovinky. Spojíme tak ich prirodzený záujem o počítač so spoločným pečením,

skořice

  • Zdobme spolu vianočný stromček, púšťajme si pri tom vianočné pesničky, spievajme, rozprávajme si príbehy spojené s Vianocami.
  • Zájdime s deťmi do prírody, nájdime si drobné ozdôbky do ikebany – či už zabudnuté šípky, šišky, konáriky, kamienky. Dôraz kladiem na slovíčko drobné. Určite nemám na mysli pustošenie lesa, vyrubovanie stromov, olamovanie konárov. Aj vianočný stromček podľa možností majte síce živý- naozajstný, ale skúste ho kúpiť v kvetináči a po Vianociach ho zasadiť do zeme.

Je toho určite veľa čo môžeme spolu s deťmi chystať. Neukráťme sa o to!